Petek, 23. 02. 2018

S podpisom protokola do pravno-formalne zaveze o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško

Minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, predsedujoči Sveta Koroške regije, dr. Tomaž Rožen, in predsednik Sveta županov Savinjsko-Šaleške regije, Darko Menih, so 3. julija 2017 na Ravnah na Koroškem podpisali Protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert - Velenje – Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec.

Podpis protokola za 3 razvojno os

V protokolu so se podpisniki pravno-formalno zavezali, da bo na odseku Šentrupert-Slovenj Gradec do leta 2023 zgrajena 4-pasovna hitra cesta. Na odseku Slovenj Gradec-Dravograd-Holmec so se podpisniki strinjali, da je potrebno ta odsek temeljito posodobiti in izgraditi cestno infrastrukturo v skladu z veljavnimi standardi, ki bodo zagotavljali zahtevano prepustnost omrežja in kakovost prometnih uslug. Za ta odsek je v optimalnih razmerah predvidena realizacija v letu 2027.

Protokol vsebuje terminski plan izgradnje celotnega odseka od Šentruperta do Holmca. Poleg tega določa, da je za izvedbo vseh aktivnosti zadolžen DARS d.d. ter da bo nadzorstvo nad vsebino protokola izvajala posebna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, DARS-a in obeh regij.

S protokolom je podpisan pomemben dokument, ki daje Korošcem zmerno optimistično upanje, da se bomo v doglednem času tudi iz naše regije peljali po hitri cesti. Za dokončno uskladitev so bila potrebna naporna pogajanja. Spomnimo se, da je minister dr. Peter Gašperšič maja 2017 zavrnil podpis posebnega protokola, ki ga je v podpis svetoma obeh regij in ministrstvu predlagala Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. Nato je sledila napoved Koroške vstaje-HOČ´MO CESTO!, ki se je zgodila 5. junija. Nekaj dni pred tem je minister pristal na podpis protokola, vendar je vsebina ostala pod vprašajem. Za Korošce je bil ključen jasen in časovno določen dogovor o izgradnji celotnega odseka vse do Holmca in ne samo do Slovenj Gradca. Ministrstvo je takšni vsebini sprva nasprotovalo, na koncu pa je bila dosežena skupna točka vsebine.

V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os pozdravljajo podpis protokola in menijo, da je to pomemben korak, na podlagi katerega se bodo še bolj aktivno ukvarjali s časovnico izgradnje in realizacijo protokola tako kot je zapisan. V želji po nadaljevanju aktivnosti za izgradnjo so že zaprosili za sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer bo potekala razprava o umeščanju trase 3. razvojne osi med Slovenj Gradcem in Holmcem. Sestanek bo predvidoma v sredini julija 2017.

Po sporočilu za javnost povzel: Aleksander Praper
Foto Nika Hölzl

Izvedba: Igor Srdoč s.p.