Mladinska iniciativa predlaga Strategijo razvoja ob prihodu 3. razvojne osi v regijo

Aleksander Praper Sobota, 20 Oktober 2018

Na koroškem gospodarskem forumu, ki je nosil naslov Generacije za inovacije, je Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os, predlagal v sprejem Strategijo razvoja ob prihodu 3. razvojne osi v regijo. Idejo je podprla tudi generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc.

Dejstvo je, da se Koroška sooča s pojavom »bega možganov«, katerega posledica je velik deficit mlajše populacije v regiji. Stalnica regijskih izzivov so zaposlitvena in stanovanjska problematika ter iskanje primernega kadra. Regija je večinoma usmerjena v zgodovinsko nastajajoče gospodarske panoge, pri čemer v primeru krize ni pripravljene alternative. Ne glede na vse je gospodarstvo še vedno steber socialne varnosti v regiji ter se je ne glede na številne izzive dobro prilagodilo na razmere in deluje kar se da uspešno.

Na Koroškem verjamemo, da bo v doglednem času vendarle zgrajena 3. razvojna os tudi v naše obrobne kraje. Vendar je pred tem smiselno pripraviti tudi strategijo, kako bo Koroška cesto uporabila kot razvojno priložnost. Dejstvo je, da si bo morala Koroška v prvi meri sama odpraviti težave. Zato je nujno okrepiti sodelovanje med vsemi deležniki na Koroškem: lokalnimi skupnostmi, gospodarstveniki in obrtniki, samostojnimi podjetniki, javnim sektorjem in drugo zainteresirano javnostjo. Zato Mladinska iniciativa za 3. razvojno os predlaga, da socialni partnerji in vsi zainteresirani na Koroškem pripravimo Strategijo razvoja ob prihodu 3. razvojne osi na Koroško, Mladinska iniciativa pa bo še v tem letu pripravila koncept za oblikovanje delovne skupine ter smernic za izdelavo strategije.  

Po sporočilu za javnost povzel: Aleksander Praper
Fotografija: Kor TV