Novi zapleti na projektu 3. razvojne osi

Aleksander Praper Sreda, 06 Junij 2018

Ministrstvo za infrastrukturo, DARS in izdelovalec študije - podjetje Lineal so včeraj predstavili Študijo posodobitve cestne povezave Slovenj Gradec – Dravograd in Otiški vrh – Holmec. Za odsek 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem je bila podpisana pogodba s projektantom, za odsek Šentrupert – Velenje pa Nadzorni svet DARS-a ni podal soglasja za podpis. S tem se odmikajo dogovorjeni roki zastavljeni v Protokolu o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško.

Razlog, da DARS  ni podal soglasja za podpis pogodbe s projektantom za odsek Šentrupert – Velenje je nerazrešena situacija z vloženo ustavno presojo Državnega prostorskega načrta (DPN) Šentrupert-Velenje. Ugotovljeno je bilo, da potekajo parcelacije gozdnih zemljišč, po podatkih DARS-a pa ni bilo še nobeno zemljišče na trasi pravno-formalno odkupljeno.

Ministrstvo je preko DARS-a za odsek Slovenj Gradec – Otiški vrh – Holmec naročilo novo študijo, ki bo ugotovila katera umestitev trase 3. razvojne osi na tem odseku je smiselna. Te ugotovitve bodo tudi podlaga za izdelavo državnih prostorskih načrtov na tem odseku. Izvajalec študije je predstavil variante, pri čemer še niso bili upoštevani ekonomski učinki. Ti naj bi bili znani do konca meseca junija 2018.

Izdelovalec študije predlaga naslednje vmesne rezultate:

  1. Izračunane prometne obremenitve izkazujejo potrebo po načrtovanju in izvedbi 2-pasovne glavne ceste v koridorju 3. razvojne osi.
  2. Predlagal je načrtovanje 4-pasovne ceste na odsekih Slovenj Gradec – Otiški vrh – Ravne na Koroškem tako, da se rezervira koridor 4-pasovnice, izvede pa se kot fazna gradnja.
  3. Na odseku Holmec-Poljana predlaga rekonstrukcijo obstoječe ceste s parametri Vr=70 km/h.

V želji po maksimalni preusmeritvi prometa na nove trase se iščejo nadaljnje optimizacije rešitev ključnih priključkov na glavno traso.

S strani Mladinske iniciative za 3. razvojno os je bil prisoten koordinator Aljaž Verhovnik. Prisotne je opozoril, da se roki odmikajo od dogovorjenih v Protokolu o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško. Po protokolu naj bi se projektiranje na odseku Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec namreč pričelo že decembra 2017, do danes pa je bila pred kratkim podpisana zgolj pogodba s projektantom za odsek Velenje-Slovenj Gradec. Pri tem je opozoril na nujnost rešitve situacije z ustavno presojo na območju DPN Šentrupert-Velenje, saj Koroška kot kaže, ostaja talec spodnjega dela trase. Več kot očitno je, da dokler situacija v spodnjem delu ne bo pravno-formalno rešena, Korošci te ceste ne bomo videli.

V Mladinski iniciativi torej ugotavljajo, da bo nova vlada s polnimi pooblastili morala še veliko postoriti, da se bo projekt 3. razvojne osi nemoteno izpeljal. Za uspešno nadaljevanje je pomembno vprašanje ustavne presoje DPN Šentrupert-Velenje, prav tako pa tudi zagotovitve stabilne finančne konstrukcije gradnje odseka Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec, saj ta še ni zagotovljena.

Na sestanku so bili prisotni župani občin Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem in Prevalje. Naslednji sestanek naj bi potekal okoli 10. julija 2018, ko bodo znani končni rezultati študije.

Po sporočilu Mladinske iniciative za 3. razvojno os povzel: Aleksander Praper